Saturday, August 29, 2009

Puppet Shows (Group 5 & 6)- "Grumpy Elephant"


by (Shairah, Zulkifli, Si Qiang, Chia Le & Z'en)by (Jennifer, Sherissa, Xin Wei, Jeng Yi & Rui Yi)

Puppet Shows (Group 5 & 6)- "Grumpy Elephant"

0 comments:

  © Blogger templates 'Sunshine' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP